Therapeia-säätiö logo

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON JA THERAPEIA-SÄÄTIÖN PASTORAALIPSYKOLOGINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS 2021-2025 (79 op)

Hakuaika on 30.3. - 23.5.2021. Koulutuksen on tarkoitus alkaa joulukuussa 2021. 

Koulutuspaikka: Therapeia-säätiö, Helsinki

Pastoraalipsykologinen aikuisten yksilöpsykoterapeuttikoulutus (psykoanalyyttinen viitekehys) perustuu psykoanalyyttiseen ihmiskäsitykseen ja psykoanalyyttiseen persoonallisuusteoriaan. Psykoanalyyttisessa persoonallisuusteoriassa keskeistä on yksilön mielen tiedostamattomien elementtien olemassaolo ja mielen sisäinen dynaaminen kokonaisuus. Koulutuksen keskeinen tavoite on psykoanalyyttisen psykoterapian menetelmien mahdollisimman syvällinen oppiminen. Koulutuksessa perehdytään myös ihmisen uskonnollisen ja psyykkisen elämän väliseen vuorovaikutukseen sekä psykologian ja teologian väliseen reflektioon.

Koulutuksen kokonaislaajuus on 79 opintopistettä ja kesto neljä vuotta. Koulutus sisältää 71 op psykoterapeutin opintoja ja 8 op pastoraalipsykologisia opintoja. Koulutus on prosessinomainen opinto-ohjelma. Opinnot jakaantuvat teoria-, menetelmä- ja kliiniseen koulutukseen 44,5 op, psykoterapiatyön työnohjaukseen 12 op, psykoterapeuttiseen potilastyöhön 300 tuntia, opinnäytetyöhön 10 op ja koulutuspsykoterapiaan 12,5 op.

Koulutukseen valitaan 9-14 opiskelijaa. Hakukelpoiset hakijat kutsutaan soveltuvuushaastatteluun Helsinkiin elo-syyskuun 2021 aikana. Valintahaastatteluajat ilmoitetaan 14-15.6.2021. Soveltuvuushaastattelu on henkilökohtainen ja paikalla on 2 haastattelijaa. Haastattelun hinta on 240 euroa.

Koulutuksen esite ja lisätietoja hausta löytyvät Itä-Suomen yliopiston sivuilta:

https://www.uef.fi/fi/jatkuva-oppiminen/pastoraalipsykologinen-aikuisten-yksilopsykoterapeuttikoulutus-psykoanalyyttinen-viitekehys-79-op

 

Koulutuksen järjestäjä on Itä-Suomen yliopisto ja koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Therapeia-säätiön kanssa.

 

Lisätietoja koulutuksesta:

Suunnittelija Annamari Lastunen, annamari.lastunen@uef.fi,  +358 5044 12179

Pääkouluttaja Martti Ajo, TT, psykoanalyytikko, Therapeia-säätiö, martti.ajo@saunalahti.fi

Tarja Koskenpato, toiminnanjohtaja, Therapeia-säätiö, hallinto@therapeiasaatio.inet.fi, 09-492 818