HAKU MENEILLÄÄN: Aikuisten kouluttajapsykoterapeuttikoulutus

Helsingin yliopiston hyväksymä

 

AIKUISTEN KOULUTTAJAPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS 

KAKSIVAIHEINEN KOULUTUSMALLI

Psykoanalyyttinen viitekehys

 

Koulutuksen laajuus on 82 opintopistettä

Therapeia-säätiön Koulutuskeskuksen kolme vuotta kestävä psykoanalyyttinen aikuisten yksilöpsykoterapian kouluttajapsykoteuttikoulutus on tarkoitettu psykoanalyyttisen/psykodynaamisen viitekehyksen aikuisten yksilöpsykoterapeuttikoulutuksen (ent. erityistason koulutus) päättötodistuksen saaneille, Valviran Terhikki-rekisteriin merkityille psykoterapeuteille.

Koulutus täyttää IFPS:n kriteerit (International Federation for Psychoanalytic Societies) sekä EFPP:n kriteerit (European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy).

 

Koulutuksen tavoitteena on:

 • Psykoanalyyttisten teorioiden keskeisten käsitteiden sisäistäminen siten, että opiskelija ymmärtää ne  sekä teoriassa että kliinisessä työssä kyetäkseen välittämään tietoa kouluttajana ja työnohjaajana eri tasoisesti häiriintyneiden aikuisten psykoterapiassa.
 • Asiantuntijavastuun syntyminen.
 • Lisätä kokemuksellista tietoa psykoanalyyttisen menetelmän toimivuudesta itsereflektiokyvyn ja muuttumisen palveluksessa. Opiskelijan interventiomuotojen valikoima laajenee. Opiskelija saa lisääntyvää kokemuksellista tietoa transferenssi-vastatransferenssisuhteen merkityksen ymmärtämisestä ja tutkimisesta kasvua ja kehitystä estävien tekijöiden tunnistamiseksi ja uuden kasvun mahdollistamiseksi.
 • Tarjota riittävää tietoa muiden teoriasuuntausten lähestymistavoista ja niiden hyödyistä.
 • Saavuttaa riittävän hyvät pedagogiset tiedot ja taidot, jotta opiskelija voi toimia kouluttajana ja työnohjaajana aikuisten yksilöpsykoterapeuttikoulutuksissa.
 • Perehtyä tieteelliseen psykoterapiatutkimukseen, sen metodologiaan ja erilaisiin lähestymistapoihin motivoituakseen itse tekemään tutkimusta ja soveltaakseen tutkimustyössä saatua tietoa kliinisessä työssä ja kouluttajana.  

 

Kohderyhmä:

 • Koulutus on tarkoitettu aikuisten psykoanalyyttisen yksilöpsykoterapeuttikoulutuksen suorittaneille psykoterapeuteille (ent. erityistaso), jotka ovat saaneet psykoterapeuttinimikkeen käyttöoikeuden Valvirasta.
 • Psykoterapeuttikoulutuksen päättymisen ja psykoterapeuttikouluttajakoulutuksen alkamisen välillä voi olla enintään 10 vuotta.
 • Hakijalta edellytetään vähintään kahden vuoden työkokemusta psykoanalyyttisena psykoterapeuttina psykoterapeutiksi valmistumisen jälkeen, henkilökohtaista soveltuvuutta ja mahdollisuutta toimia aikuisten yksilöpsykoterapeuttina koulutuksen aikana. Soveltuvuus todetaan kahden kouluttajan samanaikaisesti suorittamalla henkilökohtaisella haastattelulla.

 

Kouluttajat:

Pääkouluttajina toimivat ensisijaisesti Therapeia-säätiön Koulutuskeskuksen kouluttajakoulutuksen suorittaneet tai kouluttajakoulutuksessa olevat VET psykoterapeutit ja psykoanalyytikot, jotka on merkitty Valviran terveydenhuollon ammattihenkilöiden VET- rekisteriin. Lisäksi opettajina toimii oman alansa erityisasiantuntijoita.

 

Koulutuksen osa-alueet:

1) Teoria- ja menetelmäopinnot  39,5 op 

a)  Teoriakoulutus 13 op (346 t) 

 • Teoria- ja kliiniset seminaarit (323 tuntia) kestävät viisi lukukautta, kaksi ja puoli vuotta.
 • Koulutukseen kuuluu lisäksi osallistuminen Jyväskylän yliopiston Psykoterapiatutkimuksen päiville (16 t), yksi henkilökohtainen kehityskeskustelu (1 t) ja ryhmämuotoisen ohjauksen lisäksi kuusi (6t) henkilökohtaista opinnäytetyön ohjausta.
 • Teoria- ja menetelmäopinnot jakautuvat kliinisten taitojen, pedagogisten ja tutkimustaidollisten opintojen opintokokonaisuuksiin.

b)  Teoriakoulutuksen kirjallisuus ja välitehtävät 24,5 op

Teoriakoulutukseen liittyvää kirjallisuutta on vähintään 3000 sivua. Kirjallisuuteen perehtymisen ja koulutukseen liittyvien muiden tehtävien laajuus on 24,5 op.

c) Kouluttajana toimimista 10 t + valmistautumista 44 t, yhteensä 54 t, 2 op

2)  Henkilökohtainen psykoanalyysi / intensiivinen psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapia 12,5 op

 •  Therapeia-säätiön koulutuspsykoterapeutin tai koulutuspsykoanalyytikon tai Koulutuskeskuksen kouluttajakoulutuksessa olevan koulutuspsykoterapeutti-/koulutuspsykoanalyytikkokandidaatin antaman henkilökohtaisen psykoanalyysin / intensiivisen psykoterapian (vähintään 3 x viikossa) tuntimäärän tulee olla vähintään 250 tuntia ja sen tulee kestää vähintään 2 vuotta.
 • Psykoterapeuttikoulutuksen (ent. erityistaso) ja kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen henkilökohtaisen psykoterapian/analyysin kokonaistuntimäärän tulee olla yhteensä vähint. 500t., josta Therapeia-säätiön kouluttajakoulutuksen suorittaneella tai sitä parhaillaan suorittavalla psykoterapeutilla/psykoanalyytikolla vähintään 250t (3 x viikossa).

3) Työnohjaus 20 op 

Koulutukseen kuuluu vähintään kahden psykoterapiapotilaan hoito sekä hoitoihin liittyvä kertaviikkoinen työnohjaus kahdella eri Therapeia-säätiön Koulutuskeskuksen kouluttajakoulutuksen suorittaneella työnohjaajalla. Toisen potilashoidon ja työnohjauksen tulee kestää vähintään kaksi ja puoli (2,5) vuotta ja toisen potilashoidon ja hoidon työnohjauksen vähintään kaksi (2) vuotta.

Näiden työnohjattujen psykoterapiahoitojen tulee toteutua 3-2 kertaa viikossa. Työnohjaustunteja tulee olla yhteensä vähintään 200t.

4) Psykoterapiatyö koulutuksen aikana

Psykoterapiatyötä tulee olla koulutuksen aikana vähintään 300 tuntia. Potilastyötä ei lasketa opintopisteisiin.

5) Kirjalliset opinnäytetyöt 10 op

Koulutettava kirjoittaa opinnäytetöinä yhdestä koulutushoidosta hoitoselostuksen ja toisesta koulutushoidosta tieteellisen tutkielman ja viidestä osaraportista koostuvan oppimispäiväkirjan.

 

Hakeminen

Hakuaika: 15.11.2018-31.3.2019

Hakuohjeet ja -lomakkeet löytyvät tämän ilmoituksen alta.

 

Kustannukset:

Koulutuksen kustannukset per opiskelija ovat 4300€/lukuvuosi eli 12900€ koko koulutus/opiskelija. Hinnat sisältävät ALV:n 24%. (Mahdolliset muutokset ALV:ssä vaikuttavat opintomaksuihin).

Vahvistettuaan koulutuksen opiskelija sitoutuu maksamaan lukukausimaksut. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen, peritään häneltä ilmoittamishetkellä meneillään olevaa lukukautta seuraavan lukukauden maksu.

Koulutuksen hintaan eivät sisälly soveltuvuushaastattelumaksut (2 x 100 €), oma psykoterapia/-analyysi, koulutustyönohjaukset eikä osallistuminen Jyväskylän yliopiston järjestämille Psykoterapiatutkimuksen päiville. Koulutus alkaa, mikäli koulutusohjelmaan valitaan vähintään 9 opiskelijaa.

 

Koulutuspäivä: 

Pariton torstai kello 10.00-15.30.

Seminaariopetus on suunniteltu alkavan elokuussa 2019.

 

Yhteyshenkilöt:

Jan Johansson, koulutuksen johtaja, jan.johansson@pp2.inet.fi tai 0400-498471.

Maria Stalter, koulutussihteeri, koulutus@therapeiasaatio.inet.fi tai 09-492866.

 

MS Word -tiedostoAKK2 HAK LOM 2019 - Lopullinen.docx (35 kB)
Lomakkeen voi täyttää sähköisesti ja tulostaa allekirjoitettavaksi. Hakemus liitteineen toimitetaan Therapeia-säätiön Koulutuskeskukseen 31.3.2019 mennessä.