Traumaterapian perusteet 2019-2020

Traumaterapian täydennyskoulutus psykoterapeuteille

 

Traumaterapian perusteet

 

HUOM! Sekä syksyllä 2019 että keväällä 2020 alkavat koulutusryhmät ovat täynnä.

 

Koulutus kestää vuoden syksystä 2019 kevääseen 2020 ja se toteutetaan kymmenenä lähipäivänä.  Lähiopetuspäivät toteutetaan perjantaisin klo 10.00-16.00 ( 6 x 45 min).

Seminaaripäivät:  6.9. , 11.10. , 8.11. , 13.12.2019, 10.1.2020, 7.2. , 6.3. , 3.4. , 8.5. ja 5.6.2020

Paikka: Therapeia-säätiö, Topeliuksenkatu 15 A 1, 00250 Helsinki

Koulutusryhmän koko: 10-18 osallistujaa

Ilmoittautuminen: 31.5.2019 mennessä www.therapeia-saatio.fi, 09-492818

Koulutuksen hinta: 1100 € + alv 24 % (yht. 1364 €)

 

Koulutuksen suunnittelu:

Soili Haaramo, psykologi, koulutuspsykoanalyytikko

Riitta Heikkinen-Peltonen, traumapsykoterapeutti VET, SHO

 

Kouluttajat: Anne Suokas, Riitta Hyrck, Eija Palosaari, Marko Punkanen ja Riitta Heikkinen –Peltonen

Koulutusvastaavana toimii Riitta Heikkinen-Peltonen

 

Koulutuksen painopisteisiin vaikuttavat opiskelijoille tehtävä lähtökysely ja koulutuksen edetessä esiin tulevat toiveet.

 

Keskeisiä teemoja:

Johdatus psyykkiseen traumatisoitumiseen

Psyykkisen traumatisoitumisen ymmärtäminen – kehityshistoria

Vakava varhainen traumatisoituminen ja dissosiaatiohäiriöt

Traumaperäisten häiriöiden tunnistaminen

Akuutin kriisityön ja traumaterapian yhtäläisyydet ja eroavaisuudet

Traumatisoitumisen neurobiologisesta perustasta

Polyvagaalinen teoria, toimintataipumukset ja toimintajärjestelmät, neuroseptio ja puolustuksen toimintajärjestelmä sekä sietoikkuna (Window of Tolerance)

Kiintymyssuhdetraumatisoituminen

Narsismi itsetuntokysymyksenä - Haavoittunut itsetunto – Ohut ja paksunahkaisen häpeäkokemus

Traumatisoituneen potilaan psykoterapiasta

Vaiheorientoitunut hoitomalli.

Trauman välttäminen ja todentumattomuus, kiintymyssuhdefobia ja muistaminen.

Pelko mielensisältöjä kohtaan rakenteellisen dissosiaation ylläpitäjänä.

Narsistisen potilaan psykoterapeuttinen kohtaaminen

Akuutin kriisityön ja traumapsykoterapian yhtäläisyydet ja eroavaisuudet

”The Good Enough Therapist”

”Se, mikä ei ilmene sanoiksi, mitä tietoisuus ei tavoita” –Ruumiillinen/kehollinen lähestymistapa

 

Kouluttajina toimivat:

Anne Suokas on YM, MPhil, traumapsykoterapeutti VET, psykodynaaminen psykoterapeutti ET ja perheterapeutti. Hän on Suomen traumapsykoterapian uranuurtaja, Traumapsykoterapiakeskuksen johtaja ja traumapsykoterapiakouluttaja. Hän on julkaissut useita artikkeleja aiheesta ja ollut mukana kirjoittamassa traumapsykoterapeuttisia julkaisuja esim. ”Häpeästä myötätuntoon – Näkökulmia vakavaan traumatisoitumiseen” vuodelta  2015. Anne Suokas on tehnyt yhteistyötä maailman johtavien traumapsykoterapian asiantuntijoiden,  kouluttajien ja traumatisoitumisen sekä dissosiaation tutkijoiden kanssa, saaden heidät myös Suomeen kouluttamaan ja luennoimaan.

Riitta Hyrck on VTM, psykoanalyytikko (IFPS), koulutuspsykoanalyytikko  (Therapeia-säätiö) ja taidepsykoterapeutti sekä työnohjaaja. Hän on kiinnostunut brittiläisestä objektisuhdeteoriasta ja kirjoittanut siitä lukuisia artikkeleita sekä luennoinut että kouluttanut aiheesta. Vuonna 2018 Therapeia-säätiö julkaisi hänen kirjansa ”Haavoittunut itsetunto- ohut ja paksunahkaisen narsistin häpeäkokemus” , jossa hän esim. tekee ymmärrettäväksi miten lapsuudenaikaiset häpeäkokemukset saavat narsistisen potilaan suojautumaan ylivoimaisiksi koetuilta tunteilta.

Eija Palosaari on psykologian tohtori ja traumapsykoterapeutti VET. Psykoterapiatyön lisäksi hän on ollut yli kahden vuosikymmenen ajan mukana luomassa ammattikäytäntöämme akuutteihin kriisitilanteisiin osallistuen alkuvaiheen psykososiaaliseen tukeen ja jälkihoitoon useimmissa suomalaisissa suuronnettomuuksissa. Hän toimii alan kouluttajana ja työnohjaajana. Eija Palosaaren väitöstyö on katastrofipsykologian alalta ja hänen kriisityöhön keskittyvä kirjansa sai valtion tiedonjulkistamispalkinnon vuonna 2008.

Marko Punkanen on FT, tarumapsykoterapeutti VET, musiikkiterapeutti ja tanssi-liiketerapeutti. Hän on myös Suomen ensimmäinen sensomotorinen psykoterapeutti ja sensomotorisen psykoterapian kouluttaja (Sensorimotor Psychotherapy Institute). Marko Punkasen väitöskirja ”Improvisational music therapy and perception of emotions music by people with depression” jukaistiin 2011. Psykoterapiatyössään hän on erikoistunut kehollisten menetelmien käyttöön ja kehittämiseen vakavien, kompleksisten traumojen ja kiintymyssuhdetraumojen hoidossa. Hän toimii myös traumapsykoterapiakouluttajana sekä työnohjaajana.

Riitta Heikkinen-Peltonen on SHO , VET traumapsykoterapeutti, erityistason aikuisten psykoanalyyttinen psykoterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti ja työnohjaaja. Hän työskentelee yksilöpsykoterapeuttina ja on erikoistunut vaikeasti traumatisoituneiden ja dissosiatiivisten potilaiden psykoterapiaan. Hänellä on kolmen vuosikymmenen kokemus sosiaali- ja terveysalan lehtorina mielenterveys- ja päihdetyöstä.  Hän on ollut mukana kirjoittamassa alan oppikirjallisuutta sekä artikkeleita.