Mälkönen K. ym. (toim.): Psykoanalyysin isät ja äidit

PSYKOANALYYSIN ISÄT JA ÄIDIT. Teoreettisia näkökulmia. Toim. Kristiina Mälkönen, Pirkko Sammallahti, Kristina Saraneva ja Terttu Sitolahti, 2006, 410 s.

Psykoanalyysi on viimeisen 100 vuoden aikana eriytynyt perustaltaan moniteoreettiseksi. Kadottamatta kosketusta Sigmund Freudin oivalluksiin ihmismielen kerroksellisuudesta omaperäiset ajattelijat ovat käytännön työnsä innoittamina uudentaneet ja täydentäneet psykoanalyysin teoriapohjaa sekä kehittäneet hoidollisia lähestymistapoja. Jälkimoderni psykoanalyysi koostuu suuntauksista, jotka pyrkivät ymmärtämään ihmisen sisäisen maailman kehitystä ja dynamiikkaa erilaisista näkökulmista sekä kuvaamaan sitä osittain uusilla käsitteillä.

Kirjan tavoite on tutustuttaa lukijaa merkittävimpien eurooppalaisten tutkijapersoonallisuuksien ajatteluun. Monien ansiokkaiden teoreetikkojen joukosta kirjaan ovat valikoituneet psykoanalyytikot, joiden näkemykset tulevat toistuvasti vastaan tämän ajan ammattikirjallisuudessa.

Mukana ovat Sigmund Freud, Melanie Klein, Donald W. Winnicott, Wilfred R. Bion, André Green, Jacques Lacan, Julia Kristeva ja Peter Fonagy. Näkökulmia täydentää katsaus aivotutkimuksen löytöjen ja psykoanalyysin välisiin yhteyksiin.

Kirja on tarkoitettu psykoanalyytikoille ja psykoterapeuteille sekä alan opiskelijoille. Se soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita syventämään ymmärrystään psykoanalyyttisen ajattelun moninaisuudesta.