Bateman Anthony, Fonagy Peter : Mentalisaatioon perustuva hoito

 

 

Anthony Bateman, Peter Fonagy: Mentalisaatioon perustuva hoito, 2014,

Professori Anthony Batemanin ja professori Peter Fonagyn teos on mentalisaatioon perustuvan hoidon perusteos. Perustuen omiin kliinisiin kokemuksiinsa ja tutkimuksiinsa he ovat kehittäneet mentalisaatioon perustuvan hoitomallin. Hoitomallia sovelletaan maailmanlaajuisesti eri mielenterveyssektoreilla.  Mentalisaatiohoitoa on sovellettu menestyksellisesti muun muassa epävakaiden persoonallisuusrakenteiden omaaviin potilaisiin, ongelmaperheisiin ja fyysisesti sairaiden kuntouttamiseen.

 Mentalisaatiohoidon tavoitteena on itsetuntemuksen lisääminen, tutkimalla ja havainnoimalla oman mielen sisältöjä, kuten tunteita ja ajatuksia. Tavoitteena on myös oppia kuuntelemaan ja ymmärtämään toisen mielen sisältöjä ja ajatuksia. Mentalisointi lisää vuorovaikutustaitoja. 

Teos on tarkoitettu auttamaan lukijaa mentalisaatioon perustuvassa hoidossa. Se tarjoaa käytännön hoitomalleja ja - tekniikoita. Kirja sisältää lukuisia kliinisiä esimerkkejä erityisesti epävakaita persoonallisuuspiirteitä omaavien potilaiden hoidoista.

 Teos sopii kurssi- ja oppikirjaksi ihmissuhteita käsitteleviin oppimisympäristöihin.

 ”Kouluttautuessani mentalisaatioon perustuvaan hoitomalliin ymmärsin sen soveltuvan hyvin ryhmähoitoon. Olen soveltanut tätä hoitomallia määräaikaisiin parisuhderyhmiin ja ryhmäterapioihin. Erityisesti hoitomalliin sisältyvän itsetutkisteluosion ja toisen ymmärtämisen tavoitteen takia mentalisaatioon perustuva hoito lisää välittömästi vuorovaikutustaitoja”.

 Irmeli Laitinen, VTT, TM, psykoterapeutti (VET) ja ryhmäanalyytikko (VET)