Ajankohtaista

 

Tulevat psykoterapeuttikoulutukset yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa: 

 

Aikuisten yksilöpsykoterapeuttikoulutus 2018-2022 (76 op)

Haku 1.-28.2.2018. Esite julkaistaan joulukuun 2017 aikana.

 

Pari- ja perhepsykoterapeuttikoulutus 2018-2022 (78 op)

Haku 1.-28.2.2018. Esite julkaistaan joulukuun 2017 aikana.

 

Psykoterapeuttikoulutukset Helsingin yliopistossa

Vuoden 2012 alusta astui voimaan asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä (VNA 1120/2010) §2a, jonka mukaan psykoterapeutin ammattinimikkeeseen johtavan koulutuksen tulee olla yliopiston tai yliopiston yhdessä ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation kanssa järjestämää. Tämä koulutus on asetuksen terveydenhuollon ammattihenkilöistä (VNA 1120/2010) §2 a mukaista psykoterapeutin ammattinimikkeeseen johtavaa koulutusta, joka on arvioitu Helsingin yliopistossa. Suoritettuaan koulutuksen opiskelija saa Sosiaali- ja terveydenalan lupa- ja valvontaviranomaiselta Valviralta psykoterapeutin ammattinimikkeen. Opiskelijat otetaan Helsingin yliopiston (täydennyskoulutus)opiskelijoiksi ja he suorittavat Helsingin yliopiston opetuksesta ja asiantuntijaorganisaation opetuksesta muodostuvan koulutuksen.

 

Mary Morgan ja Stanley Ruszczynski -seminaari:

PARISUHTEEN JA PARIPSYKOTERAPIAN LUOVUUS JA HAASTAVUUS 4.-5.5.2018 Helsingissä.

 

Transferenssikeskeisen psykoterapian koulutusohjelma Helsingissä 2018-2021

 

Therapeia-säätiön 60-vuotisjuhlaseminaari 21.9.2018 ja iltajuhla 22.9.2018

 

Uutuuskirjoja

 

Ilmestynyt maaliskuussa 2017:

Mentalisaatio. Teoriasta käytäntöön, toim. Irmeli Laitinen ja Seija Ollikainen

Tutustustu myös muihin julkaisuihimme: Kirjaluettelo